Vertrouwenspersoon

Toegankelijk en discreet

Uw medewerkers zich gehoord laten voelen

Uw medewerkers zijn de belangrijkste factor voor het succes van uw organisatie. Daarom is het vervelend wanneer een van uw medewerkers niet lekker in zijn/haar vel zit vanwege ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie.

Waarom een externe vertrouwenspersoon? 
Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon, besteedt u als werkgever aandacht aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dat is niet alleen wettelijk verplicht, u kunt hiermee bovendien verzuim voorkomen. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, objectief en heeft veel ervaring en kennis op dit gebied. Het verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen en zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.

Doel is om de betrokken medewerker een onafhankelijke gesprekspartner te bieden om zijn / haar verhaal te kunnen doen, zonder enige bekendmaking binnen de organisatie. Daarbij zal er een vaste procedure zijn voor de inzet van de externe vertrouwenspersoon welke tot stand is gekomen in samenspraak met de werkgever.

Vertrouwenspersoon via Burger Support
Bij Burger Support staan onze gecertificeerde vertrouwenspersonen Manon Huisman en Maaike Burger-Nienhuis uw medewerkers graag te woord. Zij houden rekening met de vertrouwelijkheid van de melders en zorgen ervoor dat de beschrijving niet te herleiden is naar de melder. Jaarlijks zal Burger Support een jaarverslag uitbrengen over haar inzet met betrekking tot de rol als vertrouwenspersoon. Het jaarverslag is bedoeld om een beeld te geven van de aard en het aantal meldingen dat binnengekomen is, de ondernomen stappen en de overige activiteiten. Tevens kan het jaarverslag ook inzicht bieden in eventuele knelpunten binnen de organisatie met betrekking tot sociale veiligheid.

Taken van de vertrouwenspersoon

  • Opvang en begeleiding van medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen;

  • Het bieden van een luisterend oor;

  • Het analyseren van voorvallen en eventueel doorverwijzen naar professionele hulpverleners;

  • Voorlichten en informeren van medewerkers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon;

  • Vertrouwenspersoon heeft volledige geheimhouding;

  • Advies geven aan het management over het voorkomen van ongewenst gedrag.

Contact

Ook een vertrouwenspersoon van Burger Support inschakelen voor uw medewerkers? Wij bespreken graag de mogelijkheden. Bel (0320) 23 29 23 of neem contact op via onderstaand formulier.

  • Met mijn inzending geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacyverklaring.
×

Neem contact met ons op via Whatsapp.

× Chat met ons!