HR Quickscan / Plan van Aanpak

Personeel vormt de motor van elke organisatie. Heeft uw organisatie de beste balans tussen personeel, werkaanbod en ambities?

De Burger Support HR Quickscan / Plan van Aanpak is vrijblijvend en kosteloos. Het is een persoonlijk gesprek met een van onze ervaren HR Adviseurs. Hij of zij bespreekt met u de HR-situatie in uw organisatie aan de hand van objectieve criteria.

Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn:

  • personeelskosten;

  • automatisering in HR;

  • verloop en verzuim;

  • loopbaanontwikkeling;

  • arbeidsproductiviteit;

  • het werven, binden en boeien van goed personeel;

  • en andere thema’s die voor u van belang zijn.

Deze nulmeting geeft inzicht in zowel de cijfermatige als de organisatorische staat van uw personeelsbeleid en laat zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo houdt u uw organisatie slagvaardig en toekomstbestendig.

Contact
Bel (0320) 23 29 23 of neem contact op via onderstaand formulier.

  • Met mijn inzending geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacyverklaring.

HRM quickscan