Geen categorie

HR-ACTUEEL

 

In dit najaar twee WORKSHOPS voor u georganiseerd:

1. Hoe kijkt het UWV naar uw verzuimdossier (ziektewet en WIA)?

Voorkom dossierstress en onnodige kosten!

 

2. Hoe verder na de UWV-keuring?

Moet je je medewerker nou wel of niet in dienst houden? Hoe dan?

 

Ad. 1 Beoordeling reintegratie-inspanningen werkgever

In deze workshop wordt zowel naar de keuring van de ziektewet gekeken als naar de wia-keuring. Er zijn duidelijke verschillen tussenbeide keuringen. Van iedere werkgever wordt verwacht dat ze de eisen kennen waarop het UWV toetst.

Bent je goed op de hoogte?

Naast een globale uitleg van het huidige systeem (ziektewet en WIA) gaan we dieper in op wat de wettelijke rol van het UWV nu precies is? Wat mogen ze nu wel of niet? En waar gaan ze dikwijls over de grenzen heen. Hoe signaleer je dat? Hoe kom je voor je rechten op als werkgever? We praten u verder bij over actualiteiten uit de jurisprudentie.

Kortom, wordt beter beslagen ten ijs op dit gebied en bezoek deze workshop.

 

Programma

Een greep uit de onderwerpen:

 • Wat mag je verwachten van je bedrijfsarts?
 • Hoe bouw je een goed dossier op? Is het voldoende om alles aan de case manager van de arbodienst over te laten? We kijken per periode welke problemen zich kunnen voordoen en welke acties dan passend zijn.
 • In hoeverre mag een werknemer een medische behandeling weigeren?
 • Een “lastige” werknemer: het opleggen van een loonsanctie? Je voldoet aan de drie waarschuwingen en nog krijg je van de rechter geen gelijk? Of de werknemer stuurt de WIA-aanvraag niet of niet tijdig op. Wat zijn dan je mogelijkheden?
 • Regres werkgever en ziekte: hoe verhaal je de loonkosten bij ziekte?

 

Ad. 2 Hoe verder na de WIA-keuring?

Na de WIA-keuring ontvang je van het UWV een besluit. Wat kun je doen bij de volgende beslissingen? Een >35 minner, een 35-80% of een 80-100% arbeidsongeschikt. Wat zijn de kenmerken die voor werkgevers van belang zijn?

Welke financiële  risico’s loop je bij bijv. een >35 minner? En wat kun je van het UWV verwachten? Wat is een no risk en in welke gevallen kun je dit inzetten?

Welke subsidies zijn beschikbaar?  Wij nemen je mee door deze vrij lastige materie  zodat je in voorkomende situaties betere beslissingen kunt nemen.

Programma
Een greep uit de onderwerpen:

 • Hoe zit het nou precies met wel/niet een nieuw arbeidscontract aanleveren?
 • Waar liggen eventuele besparingen en/of subsidies?
 • Hoe handelt het UWV na 1 jaar werken in combinatie met een WGA-uitkering?
 • Wat leert de rechtspraak ons?
 • Als de gekeurde werknemer na 2 jaar in dienst blijft en toch weer ziek uitvalt, dan kun je ze laten herbeoordelen? Is dat zinvol? Wat zijn de do’s and don’ts?
 • Hoe komt een zieke ex-werknemer toch weer voor onze rekening?

 

De workshops hebben de volgende doelstellingen:

 1. Je bent weer op de hoogte van de actualiteiten.
 2. Jouw kennis wordt verdiept.
 3. Je weet beter hoe je met bepaalde lastige situaties kunt omgaan maar ook hoe en waar de besparingen liggen!

Programma

De training heeft naast een kennisoverdrachtelijk karakter ook een sterk praktische inslag. De ervaring leert dat cursisten veel herkennen uit hun eigen praktijk. Iedereen wordt gestimuleerd om eigen casusmateriaal mee te nemen die we in de groep zullen bespreken.

 

Doelgroep: HR betrokkenen / financieel verantwoordelijken
Deelnemers

Per trainingsgroep geldt een maximum van 10 deelnemers zodat er veel ruimte is voor interactie en door de cursisten meegenomen dossiers.

Data

1: Hoe beoordeelt het UWV verzuimdossiers: valkuilen & tips: donderdag 8-11-2018

2: Hoe verder na de wia-keuring? Valkuilen & tips: dinsdag 27-11-2018

Tijden

Donderdag 08-11-2018      09.30 – 12.30 uur

Dinsdag 27-11-2018           09.30 – 12.30 uur

Investering

€ 150,00 per deelnemer excl. BTW.

Aanmelden via:

welkom@burgersupport.nl