• Parttime
 • Lelystad

Referentie: 3649

Voorzitter Raad van Commissarissen

Sluitingsdatum vacature: 1 mei 2019

Wat bieden wij?

De RvC bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die allen beschikken over:

 • Kennis van de maatschappelijke functies van Horizon en van de belangen van Horizon bij alle betrokken partijen;
 • Het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van Horizon te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen;
 • Specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van de rol binnen de RvC.

Hoe ziet uw rol eruit?

Wat brengt u mee?

Kennis, vaardigheden en (internationale) leidinggevende ervaring betreffende:

 • De rol die Horizon speelt in het regionale ecosysteem en de belangen van de belangrijkste partners van Horizon binnen het regionale en landelijke krachtenveld
 • De overheid in de rol van toezichthouder van een maatschappelijke organisatie, bij voorkeur in het publieke domein met een nadrukkelijke rol van een regionale of lokale overheid;
 • Het functioneren van de private kapitaalmarkt (waaronder venture capital, fondsen) en van bedrijfsfinancieringen in het algemeen;
 • De financieel-technische aspecten van het risicobeheer die een gedegen beoordeling van risico’s mogelijk maakt, financiële verslaglegging, interne beheersing en audit die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt;
 • Regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van businesskansen inclusief verankering van buitenlandse ondernemingen en investeerders;
 • Alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (waar onder strategievorming, leidinggeven, ICT, HRM);
 • Het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen.

De vacature

Doel van de rol:

Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich op de belangen van de vennootschap.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen vervult de volgende taken:

 • Leidt de vergaderingen van de RvC en stelt de agenda vast;
 • Leidt de vergaderingen van de AV doet een voorstel voor de agenda;
 • Draagt zorg voor een ordentelijk verloop van de vergaderingen;
 • Ziet toe op het naar behoren functioneren van de RvC;
 • Is aanspreekpunt voor bestuur/directie van Horizon en haar aandeelhouder;
 • Initieert de evaluatie van het functioneren van de RvC en bestuur/directie van Horizon;
 • Draagt zorg voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
 • Draagt zorg voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de RvC.

Over HORIZON

Horizon helpt, als uitvoeringsorganisatie van de provincie Flevoland, de economie van Flevoland duurzaam te versterken. Horizon opereert als kloppend hart in het netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Horizon is een besloten vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van de Provincie Flevoland. De organisatie is in 2004 opgericht. De vennootschap wordt bestuurd door de directeur-bestuurder, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De organisatie kent circa 20 medewerkers en werkt daarnaast met een flexibele schil van projectpartners.
Horizon opereert zelfstandig en op afstand van de provincie Flevoland. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op Horizon en de onderliggende werkfondsen-BV’s. De RvC is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, onafhankelijkheid, vertrouwen en diversiteit zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling door de RvC.

Collega aan het woord

“Wilt u samen met ons de horizon van Flevoland verbreden? Dan kijken wij uit naar uw sollicitatie.”

Interessante baan?

Hebben we nog steeds je aandacht en wil je samen met ons onderzoeken of dit jouw nieuwe uitdaging wordt? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet via onderstaande button.

Een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), specifieke testen of een uitgebreid assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.

* Met mijn inzending geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacyverklaring.

0 Shares