• Parttime - Fulltime
 • Lelystad

Referentie: 3894

Programmamanager Win4All

ondernemend | verbindend | initiatiefrijk

Sluitingsdatum vacature: 29 april 2019

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende baan bij een groeiende organisatie;
 • Een marktconform salaris;
 • Een vaste eindejaarsuitkering;
 • Een maandelijkse tegemoetkoming in de zorgpremie bij een fulltime overeenkomst;
 • Een tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer afhankelijk van de reisafstand en het aantal werkdagen;
 • Een werkgeversbijdrage in de premie pensioenverzekering en WIA Hiaatverzekering.

Hoe ziet je week eruit?

Wat neem je mee?

 • Je hebt een relevante afgeronde HBO/WO-opleiding;
 • Bestuurlijk sensitief en kunt goed luisteren en doorvragen;
 • Een energieke verbinder en netwerker;
 • Flexibel waar gewenst en vasthoudend waar het moet.
 • Je hebt 5-10 jaar kennis en ervaring met:
 • Het werken op het snijvlak van bedrijfsleven, politieke overheidsorganisaties en het onderwijs;
 • Het bouwen en onderhouden van netwerken en ecosystemen, bij voorkeur in een regionale context;
 • Het opzetten van publiek-private samenwerking in de triple helix;
 • Programmamanagement in een multistakeholder omgeving.

De vacature

Doel van de functie:

Win4All Flevoland is een gezamenlijk initiatief van bedrijfsleven, beroepsonderwijs, en overheden in Flevoland. Deze partners hebben Horizon Flevoland gevraagd om dit supportteam te faciliteren en willen met het programma de optimale condities realiseren voor ondernemers die willen groeien. Samen met ondernemers identificeren de partners in Win4All kansen voor economische ontwikkeling en bouwen ze aan de optimale omstandigheden in de regio om deze te verzilveren. Waar nodig nemen ze knelpunten weg. Door gezamenlijke agendavorming en het ontwikkelen en verbinden van veelbelovende initiatieven ontstaat focus en slagkracht. Samen werk maken van de kansen die de regio volop biedt aan ondernemers voor duurzame economische groei.

Werkzaamheden van een Programmamanager:

 • Je geeft leiding aan het programma Win4All. Je bouwt aan het ecosysteem voor ondernemerschap, zet de lijnen uit, initieert activiteiten, inspireert en mobiliseert en doet dat vanuit een grondige kennis van publiek-private samenwerking in de triple helix;
 • Doordat je een goed netwerk hebt in de regio en in contact staat met de stakeholders, weet je wat er speelt en je kunt van daaruit zaken agenderen;
 • Door de combinatie van kennis, ervaring, netwerk en slagkracht kun je verbindend en met autoriteit leiding geven aan het programma Win4All. Tegelijkertijd ben je meewerkend voorman in het supportteam en bent tevens verantwoordelijk voor onderdelen van de uitvoering;
 • Je bent secretaris van de Board, zorgt voor een hoogwaardige voorbereiding van de Boardvergaderingen en ziet toe op het uitvoeren van de koers die in de Board wordt uitgezet;
 • Je bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse werkagenda, voert periodiek gesprekken met stakeholders om voor de Board zicht te krijgen op de prioriteiten en herijkt deze zo nodig met de Board;
 • De verschillende programmalijnen komen bij jou samen, je bewaakt de rode draad, zoekt naar vernieuwing en ziet toe op voortgang. Waar nodig intervenieer je om de voortgang te bewerkstelligen die nodig is;
 • Je bent aanspreekpunt voor de partners in Win4All, weet partners te inspireren en te mobiliseren;
 • Je legt verbindingen met de reguliere activiteiten en prioriteiten van alle partners en draagt zorg voor synergie en samenhang;
 • Samen met de partners ontwikkel je de communicatiestrategie en ziet toe op een adequate uitvoering hiervan. Uitgangspunt daarbij is dat partners in hoge mate zelf de communicatie doen over (resultaten van) de samenwerkingsprojecten. Onderdeel van de communicatie zal ook de organisatie en uitvoering van een (jaarlijks) evenement zijn;
 • Je maakt en borgt samenwerkingsafspraken met partners in het Flevolandse ecosysteem;
 • Je bent verantwoordelijk voor periodieke reflectie op inhoud en proces en zorgt voor een adequate evaluatie van de samenwerking en de resultaten;
 • 4-6 board vergaderingen;
 • 4-6 challenges / projecten opwerken tot voorstellen aan de board.

Je beschikt over de vaardigheden om:

 • Verhoudingen tussen partners goed in te schatten en dit te vertalen naar een juiste aanpak en positionering van het programma in relatie tot de partners;
 • Met de juiste politiek bestuurlijke sensitiviteit te opereren;
 • Als gelijkwaardige gesprekspartner in het ecosysteem te opereren;
 • Partijen te motiveren en te mobiliseren;
 • Programmatisch en conceptueel te denken en te doen;
 • Zelfstandig, initiatiefrijk en ondernemend te handelen en te denken in kansen;
 • Kansen om te zetten in concrete acties en projecten en die slagvaardig te laten uitvoeren.

Werken bij HORIZON

Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Flevoland. Zij zijn nauw verbonden met de Provincie Flevoland. Horizon biedt de ruimte voor ondernemen in Flevoland, in de breedste zin van het woord. Met een open vizier en op een toegankelijke manier wil Horizon ondernemingen in Flevoland leren kennen om vervolgens handvatten te geven om zelf verder te groeien en stappen te zetten. De ondernemer staat centraal. Horizon is flexibel, vooruitstrevend en ingericht op de toekomst en betrekt bedrijven bij de ontwikkeling van meerjarige programma’s die passen bij de steeds veranderende samenleving. Of het nu over een financierings- of innovatievraagstuk gaat op regionaal of internationaal niveau, Horizon begeleidt bij het zetten van stappen naar groei.

Collega aan het woord

“Wil jij samen met ons de horizon van Flevoland verbreden? Dan kijken wij uit naar jouw sollicitatie!”

Interessante baan?

Hebben we nog steeds je aandacht en wil je samen met ons onderzoeken of dit jouw nieuwe uitdaging wordt? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet via onderstaande button.

Een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), specifieke testen of een uitgebreid assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.

* Met mijn inzending geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacyverklaring.

0 Shares