• Parttime
 • Lelystad

Referentie: 3917

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken | Innovatief | Slagvaardig

Sluitingsdatum vacature: 1 mei 2019

Wat bieden wij?

De RvC bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die allen beschikken over:

 • Kennis van de maatschappelijke functies van Horizon en van de belangen van Horizon bij alle betrokken partijen;
 • Het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van Horizon te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen;
 • Specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van de rol binnen de RvC.

Hoe ziet uw rol eruit?

Wat brengt u mee?

Nodige kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring:

 • Op gebied van regionale en landelijke krachtenvelden;
 • Van de overheid in de rol van toezichthouder van een maatschappelijke organisatie, bij voorkeur in het publieke domein met een nadrukkelijke rol van een regionale of lokale overheid;
 • Van het functioneren van de private kapitaalmarkt;
 • Van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer;
 • Kennis van regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen (cross-sectoraal);
 • Inzicht in alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (waaronder strategievorming, leidinggeven, ICT, HRM);
 • Van het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen;
 • Daarnaast beschikt u over een relevant netwerk en vertrouwd ben met de kerntaken van Horizon en het bedrijfsleven (in Flevoland).

De vacature

Doel van de rol:

Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich op de belangen van de vennootschap.

Werkzaamheden van een Lid van de Raad van Commissarissen:

 • Toezicht houden op het beleid van het bestuur/directie, de uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de aan haar verbonden ondernemingen;
 • Advies geven;
 • Toezicht houden op de naleving van de interne procedures die door de directeur/bestuurder zijn vastgesteld voor het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of half jaarcijfers, het risicomanagement, het integriteitsbeleid (waaronder het voldoen aan Europese en nationale regelgeving) en ad hoc financiële informatie;
 • Toezicht houden op de naleving van de door de AV bepaalde kaders (waaronder het bezoldigingsbeleid);
 • Adviseren bestuur/directie over de risico’s verbonden aan de activiteiten van de vennootschap en de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

Over HORIZON

Horizon helpt, als uitvoeringsorganisatie van de provincie Flevoland, de economie van Flevoland duurzaam te versterken. Horizon opereert als kloppend hart in het netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Horizon is een besloten vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van de Provincie Flevoland. De organisatie is in 2004 opgericht. De vennootschap wordt bestuurd door de directeur-bestuurder, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De organisatie kent circa 20 medewerkers en werkt daarnaast met een flexibele schil van projectpartners.
Horizon opereert zelfstandig en op afstand van de provincie Flevoland. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op Horizon en de onderliggende werkfondsen-BV’s. De RvC is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, onafhankelijkheid, vertrouwen en diversiteit zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling door de RvC.

Collega aan het woord

“Wilt u samen met ons de horizon van Flevoland verbreden? Dan kijken wij uit naar uw sollicitatie.”

Interessante baan?

Hebben we nog steeds je aandacht en wil je samen met ons onderzoeken of dit jouw nieuwe uitdaging wordt? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet via onderstaande button.

Een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), specifieke testen of een uitgebreid assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.

* Met mijn inzending geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacyverklaring.

0 Shares