• Parttime - Fulltime
 • Lelystad

Referentie: 3707

Projectleider Win4All

Bestuurlijk sensitief | Energieke verbinder en netwerker | Flexibel waar gewenst en vasthoudend waar het moet

Sluitingsdatum vacature: 8 mei 2019

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende baan bij een groeiende organisatie;
 • Een marktconform salaris;
 • Een vaste eindejaarsuitkering;
 • Een maandelijkse tegemoetkoming in de zorgpremie bij een fulltime overeenkomst;
 • Een tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer afhankelijk van de reisafstand en het aantal werkdagen;
 • Een werkgeversbijdrage in de premie pensioenverzekering en WIA Hiaatverzekering.

Hoe ziet je week eruit?

Wat neem je mee?

 • Je hebt een relevante afgeronde HBO/WO-opleiding.
 • Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring met/in:
 • Het werken op het snijvlak van bedrijfsleven, politieke overheidsorganisaties en het onderwijs;
 • Het werken in netwerken en ecosystemen, bij voorkeur in een regionale context;
 • Het opzetten en begeleiden van publiek-private samenwerking in de triple helix;
 • Projectmanagement in een multistakeholder omgeving.

De vacature

Doel van de functie:

Win4All Flevoland is een gezamenlijk initiatief van bedrijfsleven, beroepsonderwijs, en overheden in Flevoland. Deze partners hebben Horizon gevraagd om dit supportteam te faciliteren en willen met het programma de optimale condities realiseren voor ondernemers die willen groeien. Samen met ondernemers identificeren de partners in Win4All kansen voor economische ontwikkeling en bouwen ze aan de optimale omstandigheden in de regio om deze te verzilveren. Waar nodig nemen ze knelpunten weg. Door gezamenlijke agendavorming en het ontwikkelen en verbinden van veelbelovende initiatieven ontstaat focus en slagkracht. Samen werk maken van de kansen die de regio volop biedt aan ondernemers voor duurzame economische groei.

Werkzaamheden van een Projectleider van Win4All:

 • Je vormt samen met de programmamanager van Win4All het supportteam. Het supportteam is de motor van de samenwerking die in Win4All plaatsvindt;
 • Je zet samen met de programmamanager de lijnen uit, initieert nieuwe activiteiten, en kijkt samen met de partners naar de haalbaarheid van de initiatieven uit die worden aangedragen;
 • Het accent in de werkzaamheden ligt op de ondersteuning van de projecten en de uitvoering van de activiteiten die in de werkagenda zijn geformuleerd;
 • Door de combinatie van kennis, ervaring, netwerk en slagkracht kun je als geen ander uitvoering geven aan de activiteiten;
 • Je ondersteunt de samenwerking en de projecten met formats voor projecten, bewaakt samen met de partners de voortgang en springt bij als de voortgang dat vraagt. Je weet daarbij op een goede manier de balans te bewaren tussen zelf doen en de eigen verantwoordelijkheid van partners;
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de jaarlijkse werkagenda en voert samen met de programmamanager periodiek engagementgesprekken met stakeholders;
 • Je maakt en borgt samenwerkingsafspraken met partners in het Flevolandse ecosysteem;
 • Je ontwikkelt voor de Board en de stakeholders inzichtelijke overzichten, planningen en tijdschema’s;
 • Je belegt bijeenkomsten en ziet toe op een professionele programma-administratie;
 • Je geeft uitvoering aan de communicatiestrategie en ontwikkelt samen met partners noodzakelijke communicatiemiddelen zoals website, folders, nieuwsbrieven etc..

Je beschikt over de competenties om:

 • Als gelijkwaardige gesprekspartner in het ecosysteem te opereren. Partijen te motiveren en te mobiliseren;
 • Programmatisch en conceptueel te denken en te doen;
 • Zelfstandig, initiatiefrijk en ondernemend te handelen en te denken in kansen;
 • Kansen om te zetten in concrete acties en projecten en die slagvaardig te laten uitvoeren.

Je beschikt over concrete project- en programmavaardigheden, zoals het opstellen van:

 • Planningen, organisatieschema’s, etc.;
 • Rapportages en formatontwikkeling.

Werken bij HORIZON

Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Flevoland. Zij zijn nauw verbonden met de Provincie Flevoland. Horizon biedt de ruimte voor ondernemen in Flevoland, in de breedste zin van het woord. Met een open vizier en op een toegankelijke manier wil Horizon ondernemingen in Flevoland leren kennen om vervolgens handvatten te geven om zelf verder te groeien en stappen te zetten. De ondernemer staat centraal. Horizon is flexibel, vooruitstrevend en ingericht op de toekomst en betrekt bedrijven bij de ontwikkeling van meerjarige programma’s die passen bij de steeds veranderende samenleving. Of het nu over een financierings- of innovatievraagstuk gaat op regionaal of internationaal niveau, Horizon begeleidt bij het zetten van stappen naar groei.

Collega aan het woord

“Wil jij samen met ons de horizon van Flevoland verbreden? Dan kijken wij uit naar jouw sollicitatie!”

Interessante baan?

Hebben we nog steeds je aandacht en wil je samen met ons onderzoeken of dit jouw nieuwe uitdaging wordt? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet via onderstaande button.

Een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), specifieke testen of een uitgebreid assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.

* Met mijn inzending geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacyverklaring.

0 Shares