Begeleiding van werkgever en werknemer

Ontslag en outplacement
Een ontslagprocedure is complex. Wij assisteren u met de administratie die daarbij komt kijken. Ook verzorgen we de begeleiding van de medewerker naar een nieuwe baan, inclusief de psychologische ondersteuning.

Arbeidsongeschiktheid
Wanneer een medewerker door ziekte zijn functie niet meer kan uitoefenen, bent u verplicht hem of haar een andere functie binnen uw bedrijf aan te bieden (eerste spoor traject). Als dat niet mogelijk is, moet u op zoek naar een werkplek buiten de organisatie (tweede spoor traject). Burger Support helpt u hierbij.

Voordelen

  • Wij houden de belangen van u en uw medewerker in het oog.

  • Wij stellen zeker dat u handelt binnen de voorwaarden van de wet.

  • Elk traject is maatwerk en we gaan door totdat het traject naar tevredenheid is afgerond.

Contact
Heeft u te maken met een ontslagprocedure of de re-integratie van een zieke medewerker? Wij helpen u graag. Bel (0320) 23 29 23 of neem contact op via onderstaand formulier.

  • Met mijn inzending geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacyverklaring.

Outplacement